Yma yn Sefydliad TriTech, rydym yn cefnogi datblygiad atebion gofal iechyd ar lefel leol, genedlaethol, a byd-eang gan gynnig un pwynt mynediad at y GIG i ddylunwyr a gweithgynhyrchwyr trwy ddull cydweithredol a hyblyg.

Mae ein tîm yn cynnwys peirianwyr, gwyddonwyr a chlinigwyr sy’n arwain y diwydiant ac yn symud technolegau meddygol arloesol yn gyflym i dreialon a gofal cleifion uniongyrchol. Caiff sgiliau datblygedig y tîm ym maes dylunio clinigol ac ymchwil eu cyfuno ag arbenigedd peirianneg dechnegol i reoli’r llwybr arloesol cyfan o angen cynnar heb ei ddiwallu, hyd at ddylunio cysyniadau, prototeipio, profi clinigol, a gwerthusiadau gwasanaethau byd go iawn.

Mae ein gwasanaeth ymgynghori arloesol wedi’i ymwreiddio yn y GIG ac mae wedi cynorthwyo amrywiaeth o gwsmeriaid, gan amrywio o gwmnïau technoleg iechyd byd-eang i wasanaethau cyn cael marc CE. Gall ein tîm gynorthwyo ag amrywiaeth eang o atebion – gan gynnwys camau ymchwil a datblygu cychwynnol dyfais neu feddalwedd feddygol newydd a chynorthwyo BBaChau, a chwmnïau newydd â chyngor ar gydymffurfio â rheoliadau.

Ar hyn o bryd, rydym yn rhan o sawl prosiect wedi’u hariannu trwy Gomisiwn Bevan, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a Chyflymu.

Mae ein cysylltiadau â phartneriaid Sefydliadau Addysg Uwch a thimau clinigol yn Hywel Dda yn cynnig cydweithrediad unigryw rhwng Prifysgol AbertawePhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.