Cyswllt a Chymorth

A ydych chi’n fusnes lleol sy’n dymuno symud
i’r sector gofal iechyd, neu’n sefydliad byd-eang
sy’n dymuno cydweithredu? Cysylltwch â ni heddiw.

Os ydych yn aelod o’r cyhoedd sydd â diddordeb mewn cynorthwyo yn ein treialon clinigol,
cofrestrwch eich diddordeb ar dudalen cyfranogiad y cyhoedd.

Rhif ffôn: 0300 303 6115
Cyfeiriad e-bost: Tritech.HDD@wales.nhs.uk

Cyfeiriad:
Sefydliad TriTech
Uned 2 Dura Park
Bynie
SA14 9TD