Gwerthuso
byd go iawn

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid diwydiant,
cysylltiedigion ac arbenigwyr i gynnig dull
amlddisgyblaeth a chydweithredol o ymdrin
â gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth.

Mae ein tîm yn deall y gwerth a’r effaith gwirioneddol y gall atebion a chanlyniadau gofal iechyd arloesol eu cynnig i gleifion a’r sector gofal iechyd ehangach. Mae gennym dîm arbenigol sy’n gallu profi’r effaith y mae technolegau yn ei chael ar ganlyniadau cleifion, gan ddefnyddio mesurau canlyniadau sydd wedi’u hachredu yn rhyngwladol a’r technolegau nodi canlyniadau amser real diweddaraf.

Gall ein tîm arbenigol
eich cynorthwyo trwy:

  • ddatblygu atebion technoleg gofal iechyd arloesol â phwyslais craidd ar ofal iechyd sy’n seiliedig ar werth
  • dadansoddi canlyniadau a chostio
  • gwasanaeth effeithlon ac wedi’i deilwra i’ch helpu i sicrhau’r canlyniad gorau posibl i’ch cwmni a’r claf
  • costau is a chanlyniadau iechyd gwell
  • caniatáu i ddatblygwyr technoleg ddeall y rhan y mae arloesiadau yn ei chwarae o ran optimeiddio buddsoddiad yn y canlyniadau sydd bwysicaf i gleifion.