Prosiectau byw

Oes gennych chi ddiddordeb yn ein hatebion
gofal iechyd arloesol? Edrychwch ar rai o’n
gwaith presennol ym meysydd gwerthuso, ymchwilio,
dylunio a chyngor byd go iawn.

rTMS

ROSOLWG O’R PROSIECT

Gwerthusiad byd go iawn o Ysgogi Trawsgreuanol Magnetic (TMS) fel dewis arall yn lle therapi electrogynhyrfol (ECT) i drin iselder sy’n gwrthsefyll cyffuriau.

Sefydliadau partner
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a Magstim

Synhwyrydd pH a dyfais chwilio ar gyfer rheoli tiwb trwyn i’r stumog (NG)

ROSOLWG O’R PROSIECT

Gwerthusiad byd go iawn o ddyfais NGPOD (synhwyrydd pH a dyfais chwilio) ym maes rheoli tiwb NG, fel dewis arall yn lle defnyddio’r dull presennol o dynnu sylwedd o diwb NG y claf ac yna defnyddio stribyn profi pH ar y sylwedd.

Sefydliadau partner
NGPOD a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Ysgogi nerfau trydanol trawsgroenol ar gyfer Osteoarthritis

ROSOLWG O’R PROSIECT

Gwerthusiad byd go iawn o Nurokor MiBody, sef system therapi wisgadwy i ategu’r gofal arferol a roddir i gleifion ag osteoarthritis y pen-glin ac sydd ar restr aros ar gyfer arthroplasti pen-glin cyfan.

Sefydliadau partner
Nurokor ac UWTSD (AtiC)

Asesiad o Iechyd y Boblogaeth, awdurdod lleol

ROSOLWG O’R PROSIECT

Bydd yr asesiad yn darparu trosolwg o
ddemograffeg a dosbarthiadau’r boblogaeth ar draws rhanbarth Gorllewin Cymru.

Sefydliadau partner
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – gofal wedi’i alluogi gan TEC – COPD

ROSOLWG O’R PROSIECT

I asesu gweithrediad ac effaith economaidd monitro cleifion o bell (RPM) mewn cleifion â COPD mewn system iechyd byd go iawn.

Sefydliadau partner
Tunstall & Delta Wellbeing

Gofal wedi’i alluogi gan TEC – Methiant y Galon

ROSOLWG O’R PROSIECT

I asesu gweithrediad ac effaith economaidd monitro cleifion o bell (RPM) mewn cleifion â Methiant y Galon mewn system iechyd byd go iawn.

Sefydliadau partner
Delta Wellbeing

Gofal wedi’i alluogi gan TEC – Eiddilwch

ROSOLWG O’R PROSIECT

I asesu gweithrediad ac effaith economaidd monitro cleifion o bell (RPM) mewn cleifion ag Eiddilwch mewn system iechyd byd go iawn.

Sefydliadau partner
Delta Wellbeing

PKB

ROSOLWG O’R PROSIECT

Gwerthuso model newydd o ymyrraeth gynnar a rheoli pobl â phoen barhaus gan ddefnyddio cofnod digidol o iechyd personol (Y Claf sy’n Gwybod Orau)

Sefydliadau partner
Prifysgol Abertawe, Pfizer, Claf

Dysgu peirianyddol / Deallusrwydd artiffisial (AI) – canser y brostad

ROSOLWG O’R PROSIECT

Dadansoddiad AI aml-ddull o Ganser y Brostad Dangosyddion i Leihau Ôl-groniad Cleifion a Gwella Gofal Cleifion.

Sefydliadau partner
Moondance, JIVA, Technoleg Iechyd Cymru

Datblygu Dyfeisiau Meddygol yn Rheoleiddiol O Brototeip i Brofi Clinigol

ROSOLWG O’R PROSIECT

Cyngor rheoleiddiol ar gyfer ‘dyfais electrodroelli i reoli clwyfau’ a ddatblygwyd gan Corryn Biotechnologies Ltd, UK.

Sefydliadau partner
Corryn Biotechnologies Ltd, UK

Enillwyr Her TriTech

Synhwyrydd Cwympiadau AI

ROSOLWG O’R PROSIECT

Cefnogi profi technoleg monitro cwympiadau.

Sefydliadau partner
Safehouse AI a Delta Wellbeing

Sbirometreg Ffôn

ROSOLWG O’R PROSIECT

Cefnogi datblygu ap sbirometreg ffôn.

Sefydliadau partner
Eupnoos

Bot sgwrsio Covid Hir

ROSOLWG O’R PROSIECT

Cefnogi datblygu bot sgwrsio Covid Hir

Sefydliadau partner
Scienap

Cyfeirio ar gyfer Llesiant

ROSOLWG O’R PROSIECT

Cefnogi datblygiad system cyfeirio ar gyfer llesiant staff Hywel Dda.

Sefydliadau partner
Scienap and PocketMedic