Her Technoleg Gofal Iechyd gwerth £80,000 i Lansio Sefydliad TriTech

Mae Her Technoleg Gofal Iechyd Sefydliad TriTech yn ddigwyddiad am ddim a fydd yn dod ag ymarferwyr proffesiynol ac academyddion gofal iechyd, a phartneriaid masnachol yn y sectorau digidol a thechnolegol ynghyd i ddatrys heriau o bob rhan o’r system iechyd a gofal yng Nghymru.

Datblygiad arloesol dan arweiniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw Sefydliad TriTech.

Mae’r Her Technoleg Gofal Iechyd yn gydweithrediad rhwng Sefydliad TriTech a Chanolfan Technoleg Gofal Iechyd Cyflymu yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.

Gallwch gadw lle ar-lein yma: https://sdi.click/tritech

Uchafbwynt yr Her fydd digwyddiad deuddydd ym mis Gorffennaf, lle caiff timau eu creu, syniadau eu sbarduno a chynhelir digwyddiad pitsio lle caiff ymgeiswyr gyfle i ennill cyfran o’r cyllid gwerth £80,000 i roi eich syniadau ar waith. Ariennir yr wobr ariannol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a bydd Canolfan Technoleg Gofal Iechyd Cyflymu yn darparu cyfraniad cyfatebol ar ffurf cymorth pwrpasol, yn amodol ar gymhwysedd y partneriaid.

Dyma sut mae’r Her yn gweithio: https://sdi.click/tritech

Rydym yn chwilio am arloeswyr i ddatrys set o heriau a gaiff eu pennu gan y panel.

Mae croeso i unrhyw un gyflwyno syniad a nodi tîm o gydweithredwyr; y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw cyflwyno datrysiad ar ein tudalen we Simply Do.

Yna byddwn yn cysylltu â’r ymgeiswyr llwyddiannus a byddwch yn cyflwyno eich ateb/syniad ar ddiwrnod un, 14/09/21. Eich tasg chi wedyn fydd dod o hyd i gydweithredwyr, casglu aelodau eich tîm ynghyd a datrys yr Her cyn cyflwyno eich ateb terfynol wythnos wedyn, ar 23/09/21.

Mae gennym yr heriau, ac rydym yn chwilio am yr atebion.

Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i gydweithredu â phartneriaid o’r GIG a diwydiant er mwyn datblygu atebion neu gynhyrchion newydd a all gael effaith gadarnhaol ar y sector iechyd a gofal yng Nghymru.

  • 16.8.21 – Her yn Agor
  • 10.9.21 – Cyflwyniadau Cam 1 yn cau
  • 14.9.21 – Digwyddiad Cydweithio a Datblygu Syniad Cam 2 (traw elevator geiriol 60 eiliad / 3 munud Holi ac Ateb)
  • 15.9.21 – Fformat Syniad Estynedig Cam 2 Yn Agor
  • 20.9.21 – Cam 2 Cyflwyniadau Syniad Estynedig yn cau
  • 21.9.21 – Asesiadau Syniad Rhithwir Cam 2 gan y Panel
  • 22.9.21 – Gwahoddiad Cam 3 i Gae (tua 8 Tîm)
  • 23.9.21 – Rowndiau Terfynol Diwrnod Cae Cam 3 (tua cae 5 munud / sesiwn holi-ac-ateb 5 munud).

Derbynnir ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg.

Rydym yn annog amgylchedd anffurfiol a diogel i feithrin meddylfryd arloesol ac atebion creadigol.

Mae’r digwyddiad deuddydd hwn yn gydweithrediad rhwng Sefydliad TriTech Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Chanolfan Technoleg Gofal Iechyd Cyflymu Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, gyda chymorth Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Llywodraeth Cymru.

Caiff manylion pellach ac agendâu ar gyfer pob cam o’r digwyddiad eu rhannu’n nes at y dyddiad. Gallwch e-bostio a.j.evans@swansea.ac.uk os oes gennych gwestiynau.